Fjordens Træbåde er en hjemmeside for det årlige træf; Træf, Fjordens Træbåde. Træffet bliver afviklet rundt i Isefjorden og Roskilde fjord og arrangeres i samarbejde mellem fjordens forskellige bådeforeninger, frivillige bådelaug og lokale museer.

Fjordens både fortæller mere end 100 års historie

 

Af Nis Olsen

Træf Fjordens Træbåde er et årligt weekend-arrangement for ejere og brugere af træbåde, der er bygget eller har sejlet på Isefjorden og Roskilde Fjord.

Træffet samler mellem 30 og 50 joller og andre træbåde – samt op mod 200 deltagende sejlere og flere tusinde tilskuere, der er interesseret i at bevare den sejlende kulturarv, som de traditionelle træbåde giver videre til nye generationer.

I træffet deltager også ofte bådebyggere, sejlmagere og rebslagere for at vise de traditionelle erhverv, der er nødvendige for at bygge og vedligeholde træbådene.

Startet i 1999

Træffet blev startet i 1999 på initiativ af Karsten Munkvad fra Store Valby ved Roskilde. Han var inspireret af professor Thomas Højrups skrift til Fjordmuseet om bådkulturen på Roskilde Fjord. Karsten Munkvad var dengang formidler på det daværende Fjordmuseet i Jyllinge, og var da – som nu – stærkt optaget af fjordfiskeriets og fiskerbådenes historie. Det er ham, der har samlet jollernes historie på fjorden, som fortælles her:

Fiskerbådene fra Roskilde Fjord og Isefjorden er noget ganske særligt i Danmark, fordi de udspringer fra en fælles bådebyggertradition. De er rundgattede, klinkbyggede og fyldige over vandet. Og lige fra joller på ti fod og op til fiskerbåde over 40 fod har de samme gennemgående træk under vandet. De bjærger sig godt i søen, og man sagde i gamle dage, at de lignede edderfugle – de blev aldrig våde på ryggen!

Inspiration fra Norge

Den egentlige baggrund for træffet, de gamle fiskerbåde, ligger mere end 100 år tilbage. Ifølge legenden skyldes den typiske bredbugede bådform bådebygger Ole Jensen fra Frederikssund. Han isede inde i Sydnorge i 1800-årene og lærte fra lokale bådebyggere den brede jolle med det runde agterparti at kende. Hjemme i Frederikssund byggede han den første jolle af den type, og fiskerne opdagede, at den var mere sødygtig end de lokale både.

For 100 år siden var typen udbredt i hele Roskilde Fjord og Isefjorden, hvor den blev bygget på mange bådebyggerier og mindre værfter under navnene Frederikssunds-joller, Isefjords-joller eller Lynæsjoller.

Bådebyggere, udlært i Frederikssund, var med til at udbrede bådtypen. For eksempel kommer Emanuel Knudsen til Jyllinge, Ole Rasmussen til Frederiksværk, Andreas Olsen til Kikhavn, Peter Madsen til Lynæs, hvor sønnerne Rasmus og Christian Madsen fortsatte. Viggo Schnack var også i Lynæs. I Frederikssund var Oskar Brandt Møller og Oluf Jeppesen, hvis søn, Tom Jeppesen, kom til Lynæs. Valdemar Jensen byggede joller og pramme i Hølkerup, H. Villumsens Bådebyggeri i Holbæk, fulgt af sønnen Helmar Villumsen, også Holbæk Skibsværft og før det Brødrene Mortensen og derefter Svendsens Skibsværft.

Tilpasset fiskeriet

Brugsbådene var grundlæggende bygget med samme facon, men målrettet det fiskeri, de skulle drive. Prammene og jollerne med ringdæk, mast og sprydsejl var til fjordens fiskeri med ruser, kroge og stangning af ål. Åledrivkvaserne var lave i fribordet, så det var let at hive voddet ind. De senere motorjoller med krydserhæk var til fiskeri med vod og ruser. Fiskekvaserne, som blev brugt til opkøb af ål, havde stor dam. De større Kattegatsbåde på 30-36 fod drev sildefiskeri og sejlede kartofler og andre levnedsmidler til København.

I begyndelsen af 1900-tallet begynder skibsmotorerne at dukke op, først som supplement til sejlene, senere som primær drivkraft. Motorfabrikken i Hundested forsynede mange af fjordens fiskerbåde. Inden for de seneste år bliver motoren fejret med et årligt træf i Hundested sent i august for skibe, der stadig sejler med de gamle motorer – et nostalgisk genhør med den karakteristiske lyd, der dominerede fjorden for årtier tilbage.

Men der blev også bygget bådmotorer andre steder i området. For eksempel er Kulhusmotoren stadig kendt. Den blev bygget i Kulhuse af Christian Madsen. I Holbæk var der ikke mindre end tre fabrikanter af bådmotorer: Ingeniør Kristian Madsen, Fr. Dahlgaard på Holbæk Motorfabrik samt Viking Motorfabrik.

 

En tradition lever videre

Efterhånden blev sejlene reduceret til støttesejl, og de lidt større både fik styrehus. Det er nok sådan, de fleste husker fiskerflåden på Roskilde Fjord og Isefjorden i 60’erne og 70’erne. Siden da er erhvervsfiskeriet næsten forsvundet i hele området, og de få tilbageværende erhvervsfiskere har skiftet træbåden ud med en jolle af glasfiber.

Netop den udvikling gør Træf Fjordens Træbåde til en vigtig begivenhed: Bevaring og sejlads med de træjoller og træbåde, der stadig holdes sejlende som et minde om fortidens traditioner, erhverv og håndværksmæssig kunnen fra dengang, tusindvis af mennesker her i denne del af Sjælland levede af, hvad fjorden kunne give.

Men træffet er ikke kun for fiskerbåde, adskillige andre skibe med tilknytning til Isefjorden og Roskilde Fjord deltager. Ved træffet i Østby i 2016 kom for eksempel et deltagende skib sejlende helt fra Færøerne, nemlig rigsombudsmandens tidligere tjenesteskib Thorshavn, som er bygget i Frederikssund i 1940.

 

Træf Fjordens Træbådes træf:

 

2018: Holbæk, Holbæk Træskibslaug

2017: Roskilde, Vikingeskibsmuseet

2016: Østby, Arne og Jørgen Lauget/ROMU

2015: Holbæk, KDL Lodsbådens bådelaug og Holbæk Museum

2014: Gilleleje, Vilhelms Skibslaug

2013: Rørvig, Rørvig Skipperlaug

2012: Frederikssund, Museet Færgegaarden og Sommerflid Skibslaug

2011: Roskilde, Vikingeskibsmuseet

2010: Kongsøre, Nykøbing Museum og nødhavn i Frømandskorpsets havn

2009: Østby, Arne og Jørgen Lauget

2008: Holbæk, KDL Lodsbådens bådelaug og Holbæk Museum

2007: Lynæs, Lynæs Fiskeriforening

2006: Frederikssund, Museet Færgegaarden og Sommerflid Skibslaug

2005: Roskilde, Vikingeskibsmuseet

2004: Nykøbing, Odsherreds Museum

2003: Østby, Arne og Jørgen Lauget/Fjordmuseet Jyllinge

2002: Holbæk, KDL Lodsbådens bådelaug og Holbæk Museum

2001: Lynæs, Lynæs Fiskeriforening

2000: Østby, Arne og Jørgen Lauget/Fjordmuseet Jyllinge

1999: Frederikssund/Jyllinge, Museet Færgegaarden/Fjordmuseet Jyllinge

VELKOMMEN TIL FJORDENS TRÆBÅDE's HJEMMESIDE

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk