Fjordens Træbåde er en hjemmeside for det årlige træf; Træf, Fjordens Træbåde. Træffet bliver afviklet rundt i Isefjorden og Roskilde fjord og arrangeres i samarbejde mellem fjordens forskellige bådeforeninger, frivillige bådelaug og lokale museer.

Tilmeldte skibe til Træf Fjordens Træbåde 2017 Vikingeskibsmuseet Roskilde

 

MÅGEN

Antal personer til spisning: 1
Skipper: Torben Rasmussen
E-mail: tobrra56@hotmail.com
Tlf.: 40411075
Skibsnavn: Mågen
Hjemsted: Skovnæs (Frederikssund)
Længde i meter: 7,69
Bredde i meter: 2,61
Dybgang: 1,07
Bådens historie: MÅGEN SOM ARBEJDSBÅD
Mågen er født som en såkaldt Åledrivkvase. Denne skibstype hører hjemme i det sydøstlige Danmark, altså det vi kender som det Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet. Vi ved, at skibet er bygget af en bygmester Pedersen på Tåsinge i 1908, men det har desværre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger.
Betingelsen for at man kan fiske med åledrivvod er, at der er store områder med lavt vand og en frodig ålegræsbevoksning. Disse betingelser var netop tilstede i de omtalte områder. Egentlig startede fiskeriet i nogle områder af den tyske østersøkyst, der meget ligner de danske. På grund af overfiskeri og deraf følgende restriktioner, flyttede nogle tyske fiskere med deres fartøjer til de egne af Danmark som lignede deres hjemegn. I begyndelsen var der nogen skepsis fra de lokale, men efterhånden blev fiskeriet også taget op af danske fiskere.
Vi forestiller os, at "Mågen" er blevet bestilt af en sådan tysk indvandrer, da hans medbragte båd har været udtjent. Det passer med tiden, og kan forklare bådens noget "udanske" udseende.
(For yderligere: Næstved Museum: http://www.aabne-samlinger.dk/naestved/fiskeri/Fiskeri_8.htm).
Som det fremgår af stregtegningen, var der især to ting der udmærkede en åledrivkvase. Den havde to master, og den agterste stod meget langt tilbage. Det man senere skulle kalde en "papegøjemast". Grunden var, at fiskeriet krævede, at båden kunne balanceres på tværs af vinden, medens man foretog drivene. Den anden specialitet er de meget lange rundholter, der stikker frem for og agter. Specielt agter ses det tydeligt, at længden ikke er begrundet i sejlføringen. Disse rundholter blev brugt til at spile voddet med. I modsætning til et moderne trawl, der har skovle til at åbne netposen, måtte ålevoddet spiles på denne måde. Vi opbevarer stadig et stykke af den gamle kølplanke, med et tydeligt spor efter agtermasten.
Fiskeriet foregik i praksis på den måde, at båden sejlede ud over ålegræsområderne mod vinden, altså på kryds. Derefter balancerede man båden ved hjælp af sejlene, så den lå tværs af vinden. Derefter blev voddet sat, og båden drev ind over det område, man netop havde krydset hen over. Da voddet i sagens natur har arbejdet tæt over bunden, har det været fyldt med ålegræs og måske sten, og det har derfor været tungt at trække ind over siden. Af denne grund var drivkvaserne bygget med meget lavt fribord, og med en stor skrogstabilitet. "Mågen" er i dag forhøjet med et bord, ca. 15 centimeter, og dog oplever vi, at der er meget kort ned til vandet. Til gengæld oplever vi også den store skrogstabilitet. "Mågen" kaster sig ikke rundt i søen, det er meget sjælden vi har vand på dækket.
På det andet billede ses det tydeligt hvordan fiskeriet foregår. For at kunne sejle på kryds, og efterfølgende drive over ganske lavt vand, var det nødvendigt med et anderledes kølarrangement end på andre fiskerbåde. De første drivkvaser havde sidesværd, senere gik man over til at bygge dem med sænkekøl. Mågen er bygget med sænkekøl, og der var tydeligt spor efter kølkassen og hullet til sænkesværet i den gamle køl, der blev skiftet ved restaureringen i 98-99.
Som det ses på tredje billede, er drivkvasen klinkbygget og spidsgattet. Ret selvfølgeligt for mindre danske brugsbåde. Men "Mågen" er på disse punkter meget anderledes. Dels er den kravelbygget, dels har den en særegen hæk, populært kaldet "tyskerrøv".

 

 

LILLY JOHNNA

Antal personer til spisning: 4
Skipper: Dennis Petersen
Tlf.:22991680
E-mail: dennis.petersen@live.dk

Skibsnavn: LILLY JOHNNA
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 18.18
Bredde i meter: 5,05
Dybgang: 2.30
Bådens historie:

 

Niels Johansen

Antal personer til spisning: 1
Skipper: anders Madsen
E-mail: koblerne@yahoo.dk
Tlf.: 47500640
Skibsnavn: Niels Johansen
Hjemsted: Jægerspris
Længde i meter: 10
Bredde i meter: 3,5
Dybgang: 1,6
Bådens historie: ex HK 30 Kulhus

 

VALDEMAR

Antal personer til spisning: Tilmeldt via CONCORDIA
Skipper: Merete Ettrup
E-mail: ettrup.merete@gmail.com
Tlf.: 28425626
Skibsnavn: Valdemar
Hjemsted: Udby Vig
Længde i meter: 4,5
Bredde i meter: 1,5
Dybgang: 0,6
Bådens historie: Isefjordsjolle med dam, bygget i Hølkerup i 1934

 

ALK

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Mikkel Hermann
E-mail: Mikkel.hermann@gmail.com
Tlf.: 30285029
Skibsnavn: Alk
Hjemsted: Kulhuse
Længde i meter: 7
Bredde i meter: 2,4
Dybgang: 120
Bådens historie: Soldater 30 M2. Klinkbygget 1950. Marstal motor

 

RANA

Antal personer til spisning: 5
Skipper: Allan Molin
E-mail: allan.molin@mail.dk
Tlf.: 81444426
Skibsnavn: RANA
Hjemsted: Roskilde
Længde i meter: 10,80
Bredde i meter: 2,7
Dybgang: 0,6
Bådens historie: Rana er en Storottring fra Nordland i Norge, bygget i 1992.
Denne Nordlandsbåd er bygget af gran ved Hemnessberget i Ranfjorden til vinterfiskeri efter torsk omkring øerne Lofoten og Vesterålen i Nordnorge. Nordlandsbåden og nabobådtypen fra Åfjord i Nord Trøndelag blev kaldt " De sidste Vikinger", fordi de med deres maleriske skrog og råsejlsrig fortsat var i brug helt op tll omkring 1920. Rana fører råsejl og topsejl.

DAN

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Nikolaj Gøthche Jørgensen
E-mail: Nikolajgoethche@gmail.com
Tlf.: 50588669
Skibsnavn: Dan
Hjemsted: Roskilde
Længde i meter: 8,41
Bredde i meter: 2,82
Dybgang: 0,81
Bådens historie: Drivkvase bygget af Christian Nielsen i 1908 på Fejø.

 

LILLEBJØRN

Antal personer til spisning: 1
Skipper: Preben Rather Sørensen
E-mail: preben@rather.dk
Tlf.: 21752070
Skibsnavn: Lillebjørn
Hjemsted: Ladby
Længde i meter: 3
Bredde i meter: 1,5
Dybgang: 0,3
Bådens historie: Lynæsjolle m. sprydstagsrig, bygger at Tom Jeppesen i 1982. Den er indehaver af den lækreste mås på Roskilde Fjord

 

SNØR

Antal personer til spisning: 0 (Vi har tilmeldt os (2 stk.) til spisning og betalt via Concordia)
Skipper: Gitte Andersen
E-mail: gittecoco@hotmail.com
Tlf.: 22118706
Skibsnavn: Snør
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 5,40
Bredde i meter: 2,20
Dybgang: 0,75
Bådens historie: Kopi af Frederikssundsjolle bygget i 1900 til Fisker Marcus Noer i Ejby i bunden af Isefjorden.
Denne kopi er bygget af Ture Møller, Vikingeskibsmuseet

 

EMMA

Antal personer til spisning: 6
Skipper: Jan Christensen
E-mail: emma-anne-jan@jubii.dk
Tlf.: 30455702
Skibsnavn: EMMA
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 16
Bredde i meter: 5,19
Dybgang: 2,8
Bådens historie: Tidligere Hjemmeværns kutter.
MHV 73

 

ANDREA

Antal personer til spisning: 1
Skipper: Kurt Daner
E-mail: kuda500@hotmail.com
Tlf.: 31342383
Skibsnavn: Andrea
Hjemsted: Hillerød
Længde i meter: 9 m
Bredde i meter: 3 m
Dybgang: 1.30

Bådens historie: Båden er bygget på Fejø Christian Nielsen Ca 1916. Skrogformen er lignende Drivkvaserne, men der er fastkøl da den har været anvendt til Åle og Sildefiskeri fra Skelskør. Båden er kommet til Roskildefjorden i 1970. Leif Nielsen Frederikssund resturerede den, med styrhus / kahyt Rignig med bermudarig. Sener Hjemhørende i Frederiksværk. Herefter har den siden 2007, i Hundested hvor jeg har været ejer. Båden bruges til ture og fiskerri til husbehov

 

JOSEPHINE

Antal personer til spisning: 2
Skipper: BO BRANDT PETERSEN
E-mail: josefineogbo@hotmail.com
Tlf.: 23640863
Skibsnavn: JOSEPHINE
Hjemsted: FREDERIKSVÆRK
Længde i meter: 12 meter
Bredde i meter: 3.3 meter
Dybgang: 2 meter
Bådens historie: EN TIDLIGERE FISKEBÅD

 

HAVHINGSTEN

Antal personer til spisning: kommer senere som fælles tilmelding
Skipper: Søren Rasmussen
E-mail: sorenrasmussen@mac.com
Tlf.: 26847303
Skibsnavn: HAVHINGSTEN
Hjemsted: Roskilde
Længde i meter: 30
Bredde i meter:
Dybgang:
Bådens historie:


VEGA

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Peder Rosenberg Pedersen
E-mail: galeasenvega@gmail.com
Tlf.: 22586818 (Lene) / 99559028 (Peder)
Skibsnavn: Vega
Hjemsted: Roskilde / Holbæk
Længde i meter: 15 + 6 meter klyverbom
Bredde i meter: 4,25
Dybgang: 1,80
Bådens historie: se www.galeasenvega.dk  

 

TERNEN

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Lars Feilberg Larsen
E-mail: l.f.l@privat.dk
Tlf.: 30388415
Skibsnavn: Ternen
Hjemsted: Jægerspris
Længde i meter: 5,1
Bredde i meter: 1,9
Dybgang: 0,4
Bådens historie: Kopi af Frederikssundsjolle, bygget på Færgegården i 1993 af Niels Brandt-Møller

 

TERNEN

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Gunner Søgaard
E-mail: susanne.martiny@gmail.com
Tlf.: 27289492/27519492
Skibsnavn: TERNEN
Hjemsted: Frederiksværk
Længde i meter: ca. 18 m med bovspryd
Bredde i meter: 4,20
Dybgang: 2,00
Bådens historie: Galiase fra 1916 har sejlet med kartofler på Samsø

 

CONCORDIA

Antal personer til spisning: 11
Skipper: Nis Olsen
E-mail: nis.olsen66@gmail.com
Tlf.: 20495174
Skibsnavn: Concordia & Valdemar
Hjemsted: Udby Vig
Længde i meter: 9,5 m & 5 m
Bredde i meter: 3,5 m og 2 m
Dybgang: 1,5 m og 0,5 m
Bådens historie: Åledrivkvasen Concordia bygget på Fejø i 1927, isefjordsjollen Valdemar bygget i Grønlandshuse i 1934.

 

MAKRELLEN

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Søren Fritzel
E-mail: soerenfritzel@gmail.com
Tlf.: 23864663
Skibsnavn: Makrellen
Hjemsted: Kignæs
Længde i meter: 5,5
Bredde i meter: 1,8
Dybgang: 0,75
Bådens historie: Kopi af sjægt bygget i Sillerslev 1916 hos bådebygger Niels Dam Nielsen
17,6 fod.
Lærk på eg.
Kopien er bygget i vinteren 1976-1977 på Lemvig Bådebyggeri, ved skibsbygger Henning W. Lund,
Det var hans svend Henning Sørensen og lærling jens Peder Hilligsøe, der byggede sjægten ”Makrellen”.
Tegninger og opmålinger af den oprindelige jolle udført af Søfartsmuseets medarbejder Chr. Nielsen (opmåling nr. 60)

 

THILDE

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Knud Jensen
E-mail: knud@lis-knud.dk
Tlf.: 28513910
Skibsnavn: THILDE
Hjemsted: HOLBÆK
Længde i meter: 12
Bredde i meter: 3.5
Dybgang: 1.70

Bådens historie:
Thilde er en tidligere fiskekutter med dam, som fiskede i Flensborg Fjord og Nybøl Nord med base i Gråsten.
Efter fisker Karl Henriksens død solgte hans enke Grethe skibet. Det er nu et ombygget erhvervsfartøj til lystfartøj med krydserhæk.
Fra 1998-2008 hed skibet ELISABETH HORTE med hjemhavn i Århus Træskibshavn, og ejeren var Finn Horte.
I 2008 købte vi skibet i Øer Havn og sejlede det til Holbæk, hvor vores barnebarn Mathilde omdøbte det til THILDE. Det er nu hjemmehørende i Holbæk Gl. Havn.
Besætningen består af Skipper Knud Jensen og Kahytsjomfru Lis Jensen

 

KDL Lodsbåden

Antal personer til spisning: 6
Skipper: Lars dons
E-mail: larsdons@gmail.com
Tlf.: 26836453
Skibsnavn: KDL Lodsbåden
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 9m
Bredde i meter: 3,4m
Dybgang: 1,5m
Bådens historie: Bygget 1922 til Rørvig lodseri i Frederikssund, Arbejdet som lodsbåd og havnebåd fra 1926-1972. Ejet af Holbæk museum siden 1990, sejles og vedligeholdes af et laug

 

VERITAS

Antal personer til spisning: 1
Skipper: Børge Nielsen
E-mail: operaiprovinsen@hotmail.com
Tlf.: 30317771
Skibsnavn: Veritas
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 13 excl. klyverbom
Bredde i meter: 4
Dybgang: 175
Bådens historie: Jagt, bygget i Faxe Ladeplads i 1930
formentlig anvendt til fiskeri og fragt af frugt og grønt til Kbh.

 

 

ARNE & JØRGEN

Antal personer til spisning: 12
Skipper: Bill Østergaard
E-mail: Bill@oestbyauto.dk
Tlf.: 47520001
Skibsnavn: ARNE & JØRGEN
Hjemsted: Østby
Længde i meter: 6
Bredde i meter: 2,5
Dybgang: 0,8
Bådens historie: åben damjolle til ålefiskeri
fisket ved skovgærdet Østskov

 

RASMUS

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Rasmus Bovin
E-mail: rasmus.bovin@gmail.com
Tlf.: 30260395
Skibsnavn: Rasmus
Hjemsted: Rørvig
Længde i meter: 3,3 m.
Bredde i meter:
Dybgang: 0,3
Bådens historie: Bygge i Lynæs 1948 af Brdr.Madsen.

 

CRUISER

Antal personer til spisning: 4
Skipper: Flemming Olsen
E-mail: kirstflem@gmail.com
Tlf.: 60921504
Skibsnavn: Cruiser
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 14m
Bredde i meter: 4m
Dybgang: 2m
Bådens historie: Kopi af Colin Arker Lodsskøjte

 

 

MILLE

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Søren Andersen
E-mail: p.breum@hotmail.com
Tlf.: 60513077
Skibsnavn: Mille
Hjemsted: Audebo
Længde i meter: 5,60
Bredde i meter: 1,80
Dybgang: 0,60
Bådens historie: Damjolle fra ca. 1950'erne. Købt båden ca. 2005 i Nykøb. Sj. af en som havde købt den på Stevns. Damjolle med 5 hestes Marstal motor. Brugt til fiskeri. Selv renoveret båden, som var meget forfalden. I 2012 rigget båden til med mast og sprydstagssejl samt fok. Motoren meget ustabil og i 2016 skiftet ud med Yanmar motor.

 

 

HAABET

Antal personer til spisning: 2
Skipper: steffen christensen
E-mail: akland@mail.dk
Tlf.: 48354856
Skibsnavn: haabet
Hjemsted: gilleleje
Længde i meter: 9
Bredde i meter: 3
Dybgang: 0,90/1.85
Bådens historie: kopi af åledrivkvase, Frede Mortensen bygn. fra 1932

 

GRETHE

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Finn Sandbo
E-mail: sandbo@get2net.dk
Tlf.: 21434116
Skibsnavn: Grethe
Hjemsted: Rørvig
Længde i meter: 5,5m
Bredde i meter: 1,8
Dybgang: 0,55
Bådens historie: Sjægtelignende smakke L202, Bygget 1946 i Bandholm. Har ligget i Rørvig siden 1974, kraftig overhaling 2008.

 

H34 JYDEN

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Claus Tegne-Hansen
E-mail: lisogclaus@gmail.com
Tlf.: 28655800
Skibsnavn: H34 Jyden
Hjemsted: Gilleleje
Længde i meter: 8,4
Bredde i meter: 3,2
Dybgang: 1,3
Bådens historie: Bygget i 1951 af F.Mortensen, Faxe Ladeplads til bundgarnsfisker Christian Fisker Nielsen Hundested. Købt af dennes søn Torben i 1997. Har fisket ål på fjorden og blankfisk på kysten i næsten 50 år.

 

HAABET

Antal personer til spisning: 2
Skipper: Peer Kløve
E-mail: pkl@trafotek.dk
Tlf.: 29993374
Skibsnavn: HAABET
Hjemsted: Holbæk
Længde i meter: 19
Bredde i meter: 4,5
Dybgang: 2 meter
Bådens historie: bygget i 1906 på KIKHAVN
sejlet som kvase, Rørvig-færge, forsyningsskib.
beslaglagt af NAZI Tyskland

 

FREJA

Antal personer til spisning: 1
Skipper: Jesper Tornberg
E-mail: jto@kubenman.dk
Tlf.: 40262447
Skibsnavn: Freja af Roskilde
Hjemsted: Roskilde Havn
Længde i meter: 7
Bredde i meter: 2,75
Dybgang: 0,9
Bådens historie: http://aktivitet.foreningsadministrator.dk/skibsliste/vis/10647/FREJA%20af%20Roskilde

 

VIKTORIA

Antal personer til spisning: 6
Skipper: Tim Sanderhoff Jakobsen
E-mail: tsj000@hotmail.com
Tlf.: 40419915
Skibsnavn: Viktoria
Hjemsted: Roskilde, Vikingeskibsmuseet
Længde i meter: 8,3
Bredde i meter: 2,7
Dybgang: 0,8
Bådens historie:

 

 

VELKOMMEN TIL FJORDENS TRÆBÅDE's HJEMMESIDE

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk